Seneka90

52 teksty – auto­rem jest Se­neka90.

Za każdym ra­zem gdy go widziałam ser­ce wa­liło mi jak młotem, po­tem kil­ka dni z głowy i tak przez ład­nych parę lat... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 13 września 2010, 10:33

Nie ufaj ni­komu, a nikt Cie nie zdradzi. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 25 czerwca 2010, 10:15

Bo na miłość trze­ba so­bie zasłużyć 

myśl
zebrała 47 fiszek • 22 maja 2010, 10:29

#eyesOF­soul Dla Ciebie

Życzę Ci byś nie za­pomi­nała o so­bie nig­dy i o naj­bliższych. Do­ceniaj so­bie każdy dzień, bodź się ra­no i po­mysł - "dos­tałam od lo­su ko­leiny dzień-muszę go jak najlepiej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 maja 2010, 09:10

Życie cza­sem prze­kor­nie we­ryfi­kuje nasze oczekiwania. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 maja 2010, 15:25

Znów jes­tem, nie trwam, nie płaczę...
wsta­je ra­no za­palam pa­piero­sa i mówię sobie:
"To jest mój szczęśli­wy dzień."
...i jest, ale trochę na siłę...Szczęśli­wa na przekór, tyl­ko słońca brak.
Boję się po­pełnić błąd...ko­lej­ny błąd...a prze­cież to ludzkie.

A póki co znów uczę się żyć. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 maja 2010, 13:30

Naj­gorzej jest stać pośrod­ku wy­darzeń i nie móc zro­bić nic. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 4 maja 2010, 18:37

ZA­SADY DO­DAWA­NIA MYŚLI

1. Do­dawaj wyłącznie swo­je autor­skie myśli, tzn. nie dialo­gi, zasłysza­ne tek­sty, przysłowia, cy­taty czy cudze afo­ryz­my. Tek­st nie po­winien być w for­mie dialogu.
2. Skup się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 maja 2010, 19:51

Zacho­wali się jak do­rośli, ale gdy nas­tał dzień, znów by­li dziećmi. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 kwietnia 2010, 10:09

Nie ważne co mówią in­ni na te­mat two­jego przy­jaciela ważne, że ty znasz go z in­nej stro­ny...i za to go kochasz 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:02
Seneka90

Ciągle siebie poznaje, ale Jestem raczej typem "cierpienia w ciszy" Co lubię ? Hmm, czuć swobodę działania, gdy w pełnym ?makijażu? idąc przez ulice słyszę bluzgi - to mnie nakręca jeszcze bardziej . Ludzi którzy nie starają się na siłę zrozumieć ale tolerują ... Czasem chce dać za dużo i za szybko, bo życie jest mrugnięciem oka. Czasem za dużo daję ale nic nie dostaje w zamian... Wtedy odchodzę bez ostrzeżenia. Dużo wymagam od siebie. Czego nie lubię ? To już trudniejsze - sytuacji bez wyjścia . Ludzi bez wyobraźni i poczucia humoru oraz tych, których umysły tkwią gdzieś w próżni , którą ów osobnicy sami stworzyli i ani rusz. To bywa żenujące. Nie rozumiem i nawet nie zamierzam zrozumieć osób, które robią wszystko żeby być tylko zaakceptowanymi przez innych. Zero tolerancji dla tandety, bylejakości i dla przeciętniactwa. Życie jest na to za krótkie aby przeżyć je w szarzyźnie...

Zeszyty
  • Nie mam pojecia co o tym myslec – Kiedy czuję, że coś mnie prze­ras­ta, gdy nie mogę cze­goś zro­bić, wte­dy kładę się na podłodze i wpat­ruję w su­fit, jak gdy­by na tym tle była za­war­ta ja­kaś od­po­wiedź lub ra­da. Jest jeszcze je­den rodzaj moich nerwów. Uwal­nia się wte­dy, gdy de­ner­wują mnie ludzie, jed­nak częściej, gdy czuję bez­silność. To są naj­gor­sze mo­men­ty, bo wte­dy nie pot­ra­fię ro­bić nic, oprócz bez­sensow­ne­go szlochu. Po płaczu naj­częściej kładę się i znów wpat­ruję w su­fit. Prze­ras­ta mnie wte­dy mo­ja bez­silność... Niewiem czy pa­mietasz, ale czes­to by­lam nieobec­na, a po­tem zni­kalam gdzies w swo­ja sa­mot­nosc. By­lam bez­sial­na i niemog­lam nic po­radzic na to co sie dzieje w waszym zwiaz­ku mój byl juz przeg­ra­ny, a na wasz nie po­tafi­lam zaalar­mo­wac. Dla­tego by­ly te wszys­tkie ko­men­tarze do Ciebie, aluz­je nie pot­ra­filam inaczej te­go wy­razic. Ja to widzialam i chcialam Ci ja­kos o tym po­wie­dziec, ale nie by­lo szans. By­lam na to za sla­ba. Zreszta nie chcialam sie wtra­cac w wasz zwiazek. Nap­rawde nie chcialam ze­by tak wyszlo...

  • Nowy Rozdział - Czekanie na decyzje - – ŚCIEŻKA ******** Jes­tem w krop­ce Czy wiesz w której...? Z ra­dością i smut­kiem się zma­gam Sa­ma, pod osłoną no­cy Emoc­je roz­chwiane Jak huśtaw­ka na wiet­rze I nie wiem dop­rawdy W którą stronę mam pójść Pop­ro­wadź mnie proszę ścieżką zieloną Tam, gdzie znajdę swo­je miej­sce Pop­ro­wadź... ...bo sa­ma już błądzić nie chcę...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka90

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 września 2014, 14:01Seneka90 sko­men­to­wał tek­st Gwiażdzista noc za ok­nem. [...] 

2 września 2014, 12:43Seneka90 sko­men­to­wał tek­st Muzyka miała łączyć, Re­ligia [...]